Omuz Periartriti Hastalığında Kaplıca Tedavisi

Omuz Periartriti Hastalığında Kaplıca Tedavisi

Omuz Periartriti Hastalığında Kaplıca Tedavisi, Eğer elinizi başınızın üzerine, karşı omuzunuza ve sırtınıza götürmede zorluk çekiyorsanız omuz hareketleriniz kısıtlanmış demektir. Hareketlerin kıstlanması donmuş omuzun erken belirtisidir. Sebebi ne olursa olsun hareket kısıtlılığının genel ismi donmuş omuzdur. Donmuş omuz hastalığının en önemli bulguları, omuz hareketlerinde ileri derecede kısıtlanma ile fonksiyon kaybı ve ağrıdır. Ağrı bazı hastalarda özellikle geceleri çok fazla gözlenir. Hastalık seyri sırasında üç evre görülür ki bulgular evrelere göre farklılıklar gösterir: 1. evre: Omuz ekleminin tüm hareketleri oldukça ağrılıdır. Eklem hareket açıklığında kısıtlanma başlar. 2. evre: Bu evrede hareket kısıtlılığı belirgin şekilde artarken ağrı azalabilir. 3. evre: İyileşme evresi diye adlandırılan bu evrede ağrı çok azalmıştır. Eklem hareketlerinde açılma görülür. Omuz eklemi hareket açıklığında kısıtlanma görülen hastalarda yapılacak cerrahi müdahaleler için en uygun evre olarak kabul edilir. Donmuş Omuz hastalığının nedenleri nelerdir? Donmuş omuz hastalığının tam sebebi bilinmektedir. Hastalık sıklıkla proksimal humerus kırığı, döndürücü manşet yırtığı, omuz cerrahisi gibi omuz travması geçiren hastalar ve bu nedenle uzun süre tespit edilenlerde görülür. Yine donmuş omuz hastalığı, şeker hastalarında yüksek oranda görülmektedir. Bunun yanısıra; hipotiroidi, hipertiroidi, tuberküloz ve nörolojik hastalıklarda da görülmektedi. Donmuş omuzun sebebi tam olarak bilinmemektedir. Omuz periartritinin bir çok sebebi vardır. Bazen bu sebeplerin birden fazlası bir araya gelebilir. Şeker hastalığı, iltihaplı romatizmalar, boyun fıtığı ve kireçlenmeleri, akciğer hastalıkları, omuz çevresi kasların yapışma yerlerindeki zorlanmalar ve tendinitler en önemli sebepleridir. nflamasyon giderici ve ağrı dindirici ilaçlar verilir. Kaslar gevşetilir. Derin ve yüzeysel ısıtıcı, elektroterapi, eklem hareket açıklığı egzersizlerini içeren fizik tedavi kürleri bugün için en iyi tedavi yöntemdir. Ev egzersizleri ile kombine olarak uygulanan fizik tedavi yapılır. Germe egzersizleri ile eklem hareketleri artırılır. Hastalığa sebep olan faktörler de ihmal edilmemelidir. Omuza yapılacak eklem içi veya bazı hastalarda eklem çevresine yapılacak enjeksiyonlar iyi sonuçlar vermektedir. Sıcak ve buz tedavisi uygulanır. Başlangıç döneminden soğuk uygulamalarını, ilerlemiş dönemlerde ise daha çok sıcak uygulamalar iyileşmede katkıda bulunur.

Haberler

Yorum Yazın

Omuz Periartriti Hastalığında Kaplıca Tedavisi